Filozófia Férfikommunikációnál:

A filozófiánk egyértelmű és világos. Kérünk mindenkit, hogy ennek szellemében jelentkezzen bármely programunkra:

A Férfi, mint munkatárs és mint vezető:

Olyan Férfi, aki becsületesen, tőle telhető maximális tudással végzi el a  munkáját. Szorgalommal, kreativitással folyamatosan képzi magát, gyarapítja tudását. Annak érdekében, hogy magabiztos legyen, nem folyamat, hanem eredményorientált. Nem az eltöltött időt kéri, hogy fizessék meg, hanem a konkrét eredményt, amit munkájával létrehozott. Mind ügyfeleinek, mind partnereinek munkájával értéket állít elő.

A Férfi, mint Barát

Olyan Férfi, akire a bajban lehet számítani, aki szereti, ha magas színvonalú társaság veszi őt magát körül, és szellemével, tudásával, szórakoztatni vágyásával ezt segíti elő a körülötte lévőknek. Nemcsak közeli barátait nevezi barátainak, hanem az összes olyan embert is, akik vele egyívásúak.

A Férfi, mint Házastárs

A férfi hűséges, maradéktalanul kitart célja mellett, miszerint kettőjük élete meghatározott időre össze legyen kötve. Folyamatosan azon munkálkodik, hogy egyre jobb szerető legyen, ami elsősorban párja csodálatában, szeretetében, elbűvölésében rejlik.

A Férfi, mint szerető párja a nőnek:  

A férfi, aki egy igazi szerető, jól tudja, hogy a titok az ő ellenállhatatlanságához azon nőkben rejlik, akiket ő szintén ellenállhatatlannak tart. Barátainak tartja a nőket. Gyönyörködteti őt, ahogy az életet beragyogják és a világot birtokba veszik. A lényegük elbűvöli és elvarázsolja őt, viszonzásul nem csinál mást, mint ünnepli őket!

Romantikus. Hisz a szerelemben, és szerelme teljes! Nem érez vágyat arra, hogy manipulálja vagy kisebbítse a női nemet, önteltségnek nyoma sincs.

Nem rejti el vágyait, mint férfi. Sohasem próbál úgy bejutni radar alatt, hogy apátiát vagy közönyt színlel. Ehelyett magával ragadja szexualitását, megmutatja azt elbizakodottság nélkül, örömmel tölti el, ha a hölgy kedvére válaszol, de mélységesen tiszteletbe tartja, ha a válasz nem.

Tudja, hogy az a benyomás, amit gyakorolt a hölgyön, és amit a hölgy gyakorolt rajta, évekig rezonálni fog mindkettejükre.

Ez fájdalmas lesz? Kínzó lesz ez számára, amikor véget ér? Természetesen. De ő ezt ugyanolyan okból szeretni is fogja. Az őszinteség a legnagyszerűbb afrodiziákum.

Abban a hitben éli az életét, hogy minden interakció az életben lényegében egy csábítás. Így ő azt vélelmezi, hogy egy hölgy mindig érdeklődik.Lehetséges persze, hogy egy hibás feltevés, de ez egy igazán kedves feltevés, és ez csak egy módja annak, ahogy éli az életét.

Sosem védekezik, ha játékosnak bélyegzik. Ő tudja az igazságot: sohasem játszik egy hölgy érzelmeivel. Saját magával békében van.

Hisz benne, hogy szándékai tiszták és kölcsönösen viszonzott. Őszinte és becsületes, talán a legőszintébb férfi, akivel ő találkozott. És nők mutatják meg újra és újra neki, hogy a becsületesség a legnagyobb afrodiziákum.

És őneki? Az övé minden leány. Minden nő az ő nője. Rendkívüli részvéttel van a nők felé. Látja a szomorúságukat és fájdalmukat, az elfeledett álmaikat, a halott vagy haldokló párkapcsolatukat, értéktelen karrierjüket és felelősségüket. Saját küldetésévé téve, hogy szépséget vigyen újra a hölgyek életébe.

Így van, őt a nők teremtik, ők formálják, és ők ihlették.

Osztozik titkaikban…